שירותי המוקד הטלפוני

​​​​​​​​​​​​​​​​

 

להמתין בתורים? אפשר גם אחרת!

 הודעות ועדכונים

 

 

המוקד הטלפוני  

מספר טלפון

03-9533333, 5575*

שעות פעילות המוקד הטלפוני

בימים א' עד ה' משעה 8:00 עד 19:00

בימי שישי משעה 8:00 עד 12:00

שירותי המוקד הטלפוני

 • מתן מידע אישי לכלל הנושאים והלקוחות מתוך התיק המתנהל ברשות מקרקעי ישראל.

 • משלוח העתקי מסמכים בדואר לבעל הנכס או למיופה כוחו בלבד.

 • מתן מידע מקיף לכל המעוניין. המידע כולל שאלות ותשובות, טפסים והסברים,

 • מכרזי מקרקעין, תוכניות מתאר, כתובות וטלפונים ועוד.

מענה צ'אט  

שעות פעילות הצ'אט

 • בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 19:00

 • בימי שישי משעה 8:00 עד 12:00

שירותי הצ'אט

נציגי הצ'אט יעמדו לרשותכם ויסייעו במתן מידע כללי בנושאים הבאים:

 • מכרזי מקרקעין

 • אישור זכויות או מצב זכויות

 • תשלומי היוון, דח"ש, דמי היתר וכדומה

 • תוספות או שינויים בזכויות בנייה

 • העברת זכויות

 • חידוש או הארכת חוזה

 • שאלות כלליות

שירות לקבלת מידע אישי בכפוף להליך זיהוי טלפוני

באפשרותכם להשאיר בצ'אט שם וטלפון, ונציג שירות ייצור איתכם קשר בתוך 30 דקות. לחלופין, תוכלו לפנות למוקד הטלפוני.

מענה שירות SMS אוטומטי  

משלוח מסרונים לעדכון לקוחות בעקבות פניות למוקד בנושאים הבאים:

 • העברת פנייה לגורם המטפל ברשות

 • משלוח העתק מסמך בדואר

 • הודעת הכוונה להגעה למשרדי הרשות על שעות וימי קבלת קהל

 • ומפת הגעה

 • סקר שביעות רצון לקוח

מענה אוטומטי בנושא מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם  

שעות פעילות

המענה האוטומטי ניתן 24 שעות ביממה.
שירותי המענה האוטומטי
השירות מספק מידע קולי ופקס.

שירותי sms

לפירוט אופן העברת המסרונים בעניין מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם.

שירות אוטומטי לקבלת טפסים בפקס  

שעות פעילות

המענה האוטומטי ניתן 24 שעות ביממה.

שירותי המענה האוטומטי

השירות מספק מידע קולי ושירות אוטומטי לקבלת הטפסים הבאים בפקס:

 • ​בקשה לביצוע פעולה במקרקעין

 • בקשה למתן אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות בנכס

 • שטר מכר לפי תיקון מס' 7 במקרקעי י​שראל

 • בקשה לקבלת אישור זכויות ביהודה ושומרון

 • בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה/במי היתר/דמי פיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523

 • בקשה לשכירות זמנית של קרקע חקלאית ​

gov