לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    מהי הקניית בעלות?

    הקניית בעלות משמעותה המרת זכות החכירה לבעלות, כך שהחוכר יירשם כבעלים של הנכס. הקניית הבעלות תתאפשר ללא תמורה או בתמורה ובהתאם לכללים שנקבעו בפרק 5.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​  בנושא העברת הבעלות. הקניית הבעלות היא זכות ולא חובה, והחוכר רשאי לבחור שלא לקבל את הבעלות בנכס גם אם הקניית הבעלות הוצעה לו ללא תמורה.

gov