לאן לפנות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=27DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    כיצד ניתן לשלם את האגרה בגין הפקת אישור זכויות?

    ​​​​​​​תשלום האגרה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ביישום המקוון לבקשת אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות בנכס שבאתר רשות מקרקעי ישראל. לחלופין ניתן לשלם במשרדי הרשות בעת הגשת בקשה לא מקוונת באמצעות הגשת טופס בקשה. לפרטים ראו בדף המידע. ניתן גם לשלם במזומן מראש בבנק או בדואר באמצעות שובר תשלום שתוכלו לקבל במשרדי רשות מקרקעי ישראל, ולהגיש את הבקשה במשרדי הרשות בצירוף קבלה. אין אפשרות לשלם במזומן במשרדי הרשות. סכום האגרות מתעדכן פעם לפעם, לפי הוראת חשב הרשות האחרונה​. אם הנכס רשום בחברה משכנת, קבלת "הודעה על רישום זכויות בנכס" פטורה מתשלום אגרה. ​

gov