לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    מה צריך לעשות אם מעוניינים באישור רשות מקרקעי ישראל לתוספת בנייה בדירה בבנייה רוויה קיימת במגזר העירוני?

    ​אם הדירה רשומה ברשות מקרקעי ישראל כדירה בבנייה רוויה מהוונת. אתם פטורים מהגשת תוכניות לרשות מקרקעי ישראל ומתשלום דמי היתר.

gov