לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    חוכר המבקש להרחיב (תוספת בנייה) את הבית הראשי בנחלה, האם הוא נדרש להמציא תשריטים של כל המבנים בנחלתו או שהוא יכול להמציא תשריטים רק של הבית הראשי (שבו הוא מבקש לבצע התוספת) לשם קבלת היתרים לתוספת הבנייה?

    בתוכנית הבקשה להיתר בנייה יש לסמן את כל מה שכבר קיים (בנוי בהיתר) וכן את מה שמבוקש לבנייה בבקשה להיתר בשטח א' של הנחלה. לא מדובר על תשריטים, אלא על חלק מתוכנית הבנייה.

gov