לאן לפנות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    האם אפשר לבצע העברת בעלות בנכס הרשום בבעלות קרן קיימת לישראל?

    ​בהנהלת רשות מקרקעי ישראל הוחלט על הפעלת מדיניות אחידה בין חוכרי מדינה ורשות הפיתוח לבין חוכרי הקרן הקיימת לישראל, וחוכר בקרקע הקרן הקיימת לישראל זכאי להטבות הגלומות בהעברת הבעלות, למעט רישום הבעלות על שמו. העברת הבעלות לחוכר במקרקעי הקרן הקיימת לישראל כפופה לעריכת עסקת חליפין בין המדינה לקרן הקיימת לישראל, שלאחריה ניתן יהיה לרשום את החוכר כבעלים לפי רפורמה במרשם המקרקעין. לא ניתן לבצע העברת בעלות באופן פרטני, ורשות מקרקעי ישראל פועלת לעריכת עסקות לחילופי קרקעות בין המדינה לקרן הקיימת לישראל, והחלה בהעברת בעלות לפי רפורמה באופן מרוכז לחוכרים במקרקעי הקרן הקיימת לישראל.

gov