לאן לפנות

 

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

שאלות נפוצות

​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    האם ניתן להאריך חוזה חכירה לעיבוד חקלאי אם קיים הליך תכנוני שמטרתו שינוי ייעוד הקרקע?

    ​​קיומו של הליך תכנוני שמטרתו שינוי ייעוד המוחכר או חלק ממנו, אם עדיין אין כוונה להתחיל לממש את שיווקו, לא ימנע חתימת חוזה חכירה לתקופת חכירה נוספת. אך על החוכר להצהיר ולהתחייב בפני רשות מקרקעי ישראל, כי ידוע לו שבשטח המוחכר קיים הליך תכנוני לשינוי ייעוד, וכי בעת מימוש התוכנית לשינוי ייעוד הוא מתחייב להשיב את המוחכר לרשות, על פי דרישתה. כל זאת בהתאם להוראות חוזה החכירה שייחתם והתנאים המיוחדים שיתווספו לו.

gov