בדיקות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

הרשמה לדיוור ישיר

​​למצטרפים לרשימות התפוצה יישלח דואר אלקטרוני ובו מידע עדכנ​י. הדואר האלקטרוני יישלח לכתובת שצוינה בזמן ההרשמה. אישור סופי להרשמה וביטול הצטרפות יתקבלו רק מכתובת זו. להלן אפשרויות ההצטרפות לרשימות דיוור:

 

 

לתשומת לבכם,

רשות מקרקעי ישראל לא תישא באחריות לאי הגעת הודעות ​או לשיבוש אפשרי שלהן.

המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.