מקדם עסקות שיווק במרחב עסקי חיפה (מילוי מקום)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/10/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
27/10/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מקדם עסקות שיווק למרחב עסקי חיפה (מילוי מקום).

מטרת התפקיד: לטפל בקידום עסקאות/פרויקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

מדווח לראש צוות לקידום עסקות/שיווק או לראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק.

אחראי לטיפול בגיבוש עסקה/פרויקט שיווק בהתאם לנוהלי העבודה המתאימים לכל סוג עסקה/פרויקט שיווק.

מרכז חוות דעת מקצועיות לגבי העסקה/פרויקט השיווק משאר חברי הצוות: יועץ משפטי, מיפוי, תכנון, שמאי, מידע מקרקעין וכספים.

מציג את העסקה/פרויקט השיווק המתגבש לאישור ראש הצוות.

במסגרת הטיפול בפרויקטי השיווק אחראי על הסרת חסמי שיווק בפרויקטים שבאחריותו. אחראי לקידום הפרויקטים שבאחריותו לשיווק החל ממעורבות בהליכי התכנון, מעורבות בהליכי הפיתוח ועד לשיווק בפועל ומסייע בטיפול אגף השיווק בפרסום המכרזים שבאחריותו ובהמשך הטיפול לאחר הכרזת הזוכה. מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

קו"ח יש להעביר לגב' פנינית פרס בכתובת מייל   pninitp@land.gov.il

את קורות החיים יש להגיש עד לתאריך 27.10.17.