מרכז פרצלציות במטה מרחב השירות בתל-אביב - משרה זמנית

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/09/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
20/10/2017

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרושים מרכז/ת פרצלציות במטה מרחב השירות בתל-אביב.

היקף המשרה: 50%, המשרה הינה זמנית.

מטרת התפקיד: ביצוע פרצלציות ורישומן בלשכת מרשם המקרקעין ובכלל זה הכנת המסמכים לצורך הגשת תיק פרצלציה לרישום. מעקב אחר ביצוע פרצלציות ע"י גופים חיצוניים. מדווח לסגן מנהל אגף בכיר פרצלציות והסדר קרקעות.

מטפל בכל האתרים שבתחום אחריותו שאמורים לעבור תהליך של רישום פרצלציות תוך ניהול מאגר נתונים המכיל מידע עדכני ומפורט לגבי אתרים אלה. מאתר אזורים שצריכים לעבור רישום פרצלציה ומכין את החומר הדרוש להזמנת מדידת לצרכי רישום.
מקיים קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה השותפים לתהליך הרישום, ועדות תכנון, וגופים חיצוניים האחראים לרישום.

בודק ומאשר הצעות חלוקה של מודדים שבהם הוזמנו מדידות לצרכי רישום.

יוצר תכניות שיכון ציבורי בעזרת מערכות מידע גיאוגרפיות ממוחשבות (AUTOCAD, GIS).

מכין את כל החומר הדרוש לרישום הפרצלציה בספרי המקרקעין.

מייצג את היחידה בפורומים שונים פנימיים וחיצוניים.

מטפל בפניות הציבור בתחום הרלוונטי, לרבות הנחייה ומתן עזרה לציבור ברישום פרצלציות מורכבות.

מוסמך בחוק לחתימה בשם המדינה על הסדר ופרצלציה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.

קורות חיים יש לשלוח לכתובת shirig@land.gov.il

gov