ראש תחום חשבונאות ודיווח באגף הכספים במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
488
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/10/2018

 

 

דרוש/ה ראש תחום חשבונ​אות ודיווח לאגף הכספים במטה הרשות בירושלים

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לרכז את תחום החשבונאות והדיווח של רשות  מקרקעי ישראל על פי כללי החשבונאות, תקני חשבונאות ממשלתיים והנחיות החשבונאי הראשי בחשב הכללי.
כפיפות: ראש תחום בכיר חשבונאות ודיווח.
עורך דוחות כספיים של רשות מקרקעי ישראל. מנתח דו"חות כספיים. מפיק דו"חות ומידע ניהולי בהתאם לצרכי העבודה.
מאשר רישום חשבונאי בספרי הרשות. מופקד על רישום במערכת הנהלת החשבונות - סגירת חודש וסגירת שנת תקציב מול החשב הכללי.
מנחה את עובדי הגיזברויות במרחבים בכל הנוגע לרישום חשבונאי וסגירת שנה ומפקח מקצועית על פעילותם בתחום.
מופקד על התאמות בנקים במערכת הנהלת חשבונות וכן על ניהול חשבונות בבנקים. אחראי על התאמות  בין המערכת הכספית – מרכב"ה למערכת הייעודית ברמ"י – רישום הכנסות, החזרי כספים, הנחות בקרקע ועוד.
אחראי על דיווחים לרשויות המס, אחראי לרישום נכון על פי כללי המס והחשבונואות לרבות בנושא קיזוז מס ערך מוסף תשומות ועסקאות.
משתתף בוועדות מקצועיות בתחום עיסוקו.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים

דרישות התפקיד

השכלה: רואה חשבון בעל רישיון מוכר ממועצת רואי החשבון בישראל.
תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות או מינהל עסקים.
ניסיון מקצועי: שנתיים לפחות בביקורת כספים ו/או בעבודה בחשבות, לאחר קבלת הרישיון ממועצת רואי החשבון בישראל.

דרישות נוספות: הכרות של המינהל הציבורי. ידע בשימוש במערכת ממוחשבת בניהול כספים וחשבונות. יכולת עבודה בצוות.  יכולת גבוהה בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת להפעיל שיקול דעת. שימת לב לפרטים ודייקנות. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים. יכולת לקיים תקשורת בינאישית טובה עם מגוון גורמים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת  השפה האנגלית ברמה בסיסית.  כושר ביטוי, בכתב ובע"פ, ברמה גבוהה.
 יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות:

1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,
 ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 14.10.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.


 

קבצים להורדה

gov