מרכז/ת הסדר קרקעות במרחב צפון נצרת עילית – מילוי מקום

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
05/05/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
19/05/2019

 

 

​​​למרחב צפון נצרת עילית דרוש/ה: מרכז/ת הסדר קרקעות – משרת מילוי מקום.

מטרת התפקיד: 

ביצוע הסדרי קרקעות במרחב צפון, ובכלל זה איסוף והכנת חומר לצורך הגשת תביעת בעלות לפקידי הסדר בקרקע שאינה מוסדרת, וייצוג הרשות בתהליך ההסדר עד לסיומו.

מדווח לסגן מנהל אגף בכיר פרצלציות והסדר קרקעות.

מטפל בכל הגושים שבתחום אחריותו שאמורים לעבור תהליך של הסדר קרקעות תוך ניהול מאגר נתונים המכיל מידע עדכני ומפורט לגבי גושים אלה.

מאתר גושים שצריכים לעבור הסדר קרקעות ומכין את המסמכים הדרושים לצורך ייזום הזמנתם אל מול פקידי ההסדר והמרכז למיפוי ישראל.

מכין את המסמכים הדרושים לביצוע מכרזים בין מודדים, מטפל בהתקשרויות איתם כולל תשלומים וחשבונות.

מקיים קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה השותפים לתהליך ההסדר, לרבות פקידי ההסדר במשרד המשפטים, והמרכז למיפוי ישראל.

בודק ומאשר מפות הסדר שהוכנו על ידי מודדים. מתלווה לפקיד ההסדר בסקרים ומנחה על הכנת המפות לשם הגשת תביעות בעלות.

מגיש תזכירי תביעה לפקיד ההסדר, משתתף בבירורי תביעות ובהקראת לוח זכויות, ועוקב אחר התקדמות המפות עד לאישורן. 

עוקב אחר פרסום לוח הזכויות ומכין תיק לרישום גוש מוסדר תוך מימוש כל ההסכמים ופס"ד שהתקבלו בתהליך ההסדר.

אחראי להעברת לוח הזכויות שנרשם לקליטה בספר הנכסים.

מייצג את הרשות בתביעות הסדר אצל פקיד ההסדר ובבתי משפט בעקבות סכסוכי קרקעות, לרבות מתן תצהירים.

מיצג את היחידה בפורומים שונים פנימיים וחיצוניים. 

מוסמך בחוק לחתימה בשם המדינה על הסדר ופרצלציה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.


דרישות התפקיד: 

  • השכלה: תעודת בגרות מלאה​​.

  • ניסיון מקצועי: 2 שנות ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. 

דרישות נוספות: 

  • הכרה טובה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעילותה, כלליה והוראותיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא רישום והסדר המקרקעין. 

  • ידע בקריאת מפות ותצלומי אויר. כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.


קו"ח יש לשלוח ל- shirig@land.gov.il​​​ עד תאריך 19.05.2019.​

gov