מרכז בכיר שמאות מרחב מרכז

מספר משרה
101
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
27/12/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
10/01/2019

 

 

​​​לרשות מקרקעי ישראל ​דרוש/ה מרכז בכיר שמאות במרח​​​​ב מרכז.

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות שמאות במסגרת צוותי קידום עסקות/שיווק במרחב.

מדווח לשמאי המרחב ומונחה מקצועית על ידו. 

מסייע בהגדרה של הזמנת שומות לצורכי צוות קידום עסקות/שיווק. 

מסייע לשמאי המרחב בבקרה על שומות המתקבלות במרחב.

ועדות עסקאות: חבר בוועדת עסקות צוותית.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: סיום לימודי שמאות (נדרש להציג תעודה). 

דרישות נוספות: הכרה טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ. 

הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה של חוק התכנון והבנייה על תיקוניו השונים. 

יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. 

יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים. ידיעת השפה העברית על בוריה. 

ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. 

יינתן יתרון לבעלי היכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

 

הערות

1.  בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, 

ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

2.  כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

3.  משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 10.11.2019

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​

קבצים להורדה

gov