עוזר ראשי משפטי –יו"ש

מספר משרה
81012564
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/10/2018

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה עוזר ראשי משפטי –יו"ש

פירוט התפקיד

משרה זו מיועדת לבני העדה האתיופית

מטרת התפקיד:  לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המחוז בישום פעילות המחוז בהתאם לדין.

כפיפות: ליועץ המשפטי של יחידת האפוטרופוס

חוות דעת משפטיות – מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות.

מייעץ לבעלי התפקידים במחוז על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין.

מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית.

מסייע לגורמי המחוז ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

ייצוג משפטי – שותף בייצוג המחוז בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המחוז בהליכים אלה.

קידום חקיקה – לפי הנחיית היועץ המשפטי של המחוז ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות המחוז, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות המחוז ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוותים במחוז לפי הגדרת היועץ המשפטי של המחוז.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המחוז.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

דרישות נוספות. הכרות של חוק מקרקעי ישראל ושל חוק רשות מקרקעי ישראל. ידע בחקיקה באזור יהודה ושומרון. הכרות טובה של חוקים ותקנות אחרים בנושאי מקרקעין ובתחומים רלוונטיים נוספים.

הערות:

1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,

 ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
2. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 14.10.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov