מרכז בכיר רכש ולוגיסטיקה במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
19/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/04/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
21/04/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז בכיר רכש ולוגיסטיקה

מטרת התפקיד: לבצע תהליכי רכש עבור רשות המקרקעין ולספק תמיכה לוגיסטית לפעילות הרשות

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר רצוי בלוגיסטיקה או במינהל עסקים.

ניסיון מקצועי:  ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3  שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 21.04.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

 

קבצים להורדה