מקדם עסקות– במגזר הבדואי בבאר שבע

מספר משרה
03/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
11/03/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
27/03/2016

 

 

רקע למסמך:

לרשות מקרקעי ישראל דרוש מקדם עסקות שיווק

מטרת התפקיד:

 לטפל בקידום עסקאות/במגזר הבדואי בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד:
השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים.

ניסיון מקצועי:

ניסיון קודם ברשות מהווה יתרון

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 27.3.2016


בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.
על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov