מרכז מיפוי ומדידות במרחב עסקי דרום בבאר שבע

מספר משרה
36/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/08/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/09/2016

 

 

​​​​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז מיפוי ומדידות

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות מיפוי במסגרת צוותי קידום עסקות במרחב.

דרישות התפקיד

השכלה:   12 שנות לימוד עדיפות להשכלה אקדמית (תואר ראשון).

ניסיון מקצועי: 2 שנות  בתחומים הרלוונטיים  לתפקיד ובכלל זב בפעילות במערך מיפוי ומדידות בפריסה איזורית.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 13.9.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת Pilat_land@talent-sys.com  באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, ​אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת ​כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov