מקדם עסקות/שיווק, משרה זמנית במרחב עסקי ירושלים

מספר משרה
36/2015
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/12/2015

 

 

רקע למסמך
לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מקדם עסקות שיווק

מטרת התפקיד 

לטפל בקידום עסקאות/פרוייקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד

השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים.
ניסיון מקצועי:  ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.12.2015

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov