ראש תחום גבייה באגף הכספים במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
35/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/08/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/09/2016

 

 

​​​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש/ה ראש תחום גבייה

​מטרת התפקיד: לנהל את המידע אודות הכנסות הרשות ואודות החייבים לרשות, וכן על ריכוז פעולות הגבייה ברשות.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכלכלה/חשבונאות/מינהל עסקים.

ניסיון מקצועי: ניסיון בגבייה ו/או בניהול ו/או ביקרות כספים.

לבעלי תואר ראשון נדרשות 4 שנות ניסיון ולבעלי תואר שני 3 שנות ניסיון.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 13.9.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com  באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת ​כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov