מפקח שמירה על הקרקע במרחב שמירה צפון, בנצרת עילית

מספר משרה
35/2015
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
20/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
06/12/2015

 

 

רקע  למסמך

לרשות מקרקעי ישראל דרוש מפקח שמירה על הקרקע.

מטרת התפקיד

אחראי, באזור מוגדר, לפיקוח על קרקעות שבניהול הרשות ובכלל זה לשמירה על המקרקעין הפנויים מפני השגות גבול וגניבת מחצבים כשהם זמינים לשימוש הרשות ולפיקוח על שימוש כדין במקרקעין שהוקצו.  

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה: בעל רקע בפיקוח או באחד מהתחומים הבאים: שימושים חקלאיים, מקרקעין, חוק התכנון והבנייה, ניהול נכסים. יכולת ומיומנות קריאת מפות ותצלומי אוויר, זיהוי נכסים ואיתורם, וכן תחומים דומים אחרים.

לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 6.12.2015

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov