עוזר/ת ראשי/ת לייעוץ משפטי למרחב עסקי דרום בבאר שבע (מילוי מקום)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
29/05/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
10/06/2018

 

 

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת לייעוץ משפטי למרחב עסקי דרום בבאר שבע (מילוי מקום).

​מטרת התפקיד:  

לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

חוות דעת משפטיות – מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת​ צוותי קידום העסקות.

מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה 

והספרות המקצועית המשפטית. מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

ייצוג משפטי – שותף בייצוג המרחב בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.

קידום חקיקה – לפי הנחיית היועץ המשפטי של המרחב ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות החטיבה, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות החטיבה ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות / שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המרחב.

השכלה:

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. 

בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

דרישות נוספות:

הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

 יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות: 

  1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,
    ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

יש להגיש קורות חיים   לגב' חני חג'ג בכתובת HANAH@LAND.GOV.IL​, תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/6/2018.

gov