מנהל מחלקה משפטית במטה חטיבת השירות בתל-אביב/ירושלים

מספר משרה
23/2015
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
06/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/11/2015

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מנהל מחלקה משפטית במטה חטיבת השירות

מטרת התפקיד

לנהל את המחלקה המשפטית במטה חטיבת השירות, להוות מנחה מקצועי ליועצים המשפטיים במרחבים, לספק ייעוץ משפטי להנהלת החטיבה וליחידותיה ולתמוך בפעילות החטיבה המצריכה סיוע משפטי.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים. רצויה השכלה אקדמאית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של החטיבה.  בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה 6 שנים לבעלי תואר ראשון או 5 שנים לבעלי תואר שני.

ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בפועל בניהול עובדים.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 22.11.2015

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov