מנהל מחלקה לייעוץ משפטי במרחב עסקי צפון, בנצרת עילית

מספר משרה
22/2015
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
06/11/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/11/2015

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש/ה מנהל מחלקה לייעוץ משפטי

 מטרת התפקיד

לייעץ ולסייע לצוותי העסקות וכן למטה המרחב ביישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

דרישות התפקיד

השכלה:  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים. רצויה השכלה אקדמאית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 22.11.2015

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov