מנהל מרחב עסקי תל-אביב

מספר משרה
01/2016
תאריך פרסום:
07/02/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
21/02/2016

 

 

לרשות מקרקעי ישראל דרוש מנהל מרחב עסקי.

מטרת התפקיד:
לנהל את המרחב העסקי למימוש תפקידיו בהתאם למדיניות הנהלת הרשות והחטיבה העסקית ולפתח את המרחב בסיוע גורמי מטה החטיבה העסקית. ממונה על מנהלי יחידות מטה המרחב וראשי צוותי העסקות.

דרישות התפקיד

השכלה:  תואר ראשון  ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים) עדיפות לבעלי תואר שני.

ניסיון מקצועי:

ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בניהול תהליכים רחבי היקף בתחומי המקרקעין והתכנון. לבעלי תואר ראשון נדרשות 7 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות  6 שנות ניסיון מקצועי..

ניסיון ניהולי:  3 שנות ניסיון בפועל בניהול.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 21.2.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov