מרכז בכיר פיתוח וייזום תשתיות במטה החטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
32/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
15/07/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/07/2016

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז בכיר פיתוח וייזום תשתיות

מטרת התפקיד: לסייע למנהל האגף בריכוז הנושאים שבתחום הבקרה ההנדסית

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה/הנדסה/מנהל עסקים/משפטים)

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.7.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,

אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov