ראש תחום הדרכה במטה הרשות

מספר משרה
03/2017
תאריך פרסום:
13/03/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/03/2017

 

 

מטרת התפקיד:

הכשרת עובדים ומנהלים לתפקידיהם וקיום תהליך מתמיד של שיפור ביצועים באמצעות הדרכה. מדווח למנהל אגף בכיר מינהל ומש"א.
איתור צרכי הדרכה – אחראי לאיתור ולתיעדוף מתמשך של צורכי ההדרכה של רשות המקרקעין ,תכנים ואוכלוסיות, בתאום עם המנהלים ברשות.
הערכת ביצועים – מסייע בהערכת ביצועים של יחידות ושל עובדים לצורך הגדרה של צורכי הדרכה ולצרכים נוספים.
גיבוש תכניות הדרכה - בניה של תכניות הדרכה לצורכי הכשרה ראשונית והשתלמות מקצועית,
ובכלל זה הדרכות והשתלמויות פנימיות וחיצוניות ותוכנית לפיתוח מנהלים בראיה ארוכת טווח.
פיתוח עזרי הדרכה – פיתוח מערכי שיעור, לומדות וכלים תומכי הדרכה נוספים לצורך ביצוע ההדרכות.
הערכת אפקטיביות - הערכה שוטפת של אפקטיביות ההדרכה. תקציב –ניהול תקציב ההדרכה וביצוע מכרזים והתקשרויות עם ספקים
בהתאם לתכנית העבודה. מבצע פעולות נוספות לפי הנחיות הממונים. ​

דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. עדיפות לתואר ראשון במדעי החברה עם התמחות בייעוץ ארגוני/לימודי עבודה. הכשרה בתחום ההדרכה .
ניסיון מקצועי: ניסיון בתכנון, פיתוח וניהול מערך הדרכה המספק שירותי הדרכה בהיקף משמעותי ונרחב. לבעלי תואר ראשון נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי
ולבעלי תואר שני נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי. מתוך כלל שנות הניסיון נדרש ניסיון מוכח של ניהול עובדים ו/או ניהול פרויקטים.
דרישות נוספות: יכולת עבודת מטה והובלת תהליכים של יישום החלטות. יכולת עבודה עצמאית. יכולת כתיבה והצגת מסמכי עמדה.
ניסיון בעבודה מול דרגי עבודה בכירים. יכולת עבודה בצוות עובדים. יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.
ידע מעמיק בתחום שיטות הדרכה מתקדמות. היכרות עם חוק חובת מכרזים. שליטה טובה בשפה העברית, יכולת לימוד גבוהה לתחומי ידע חדשים.​

הערות:

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המשרה פנויה באופן זמני בלבד והעובד שייבחר יועסק במינוי בפועל לתקופה זמנית. איוש המשרה דרך קבע כפוף להתפנותה.
משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.
בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, למשרות בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית,
רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-5 שנות ניסיון לטכנאים ל-6 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.


מועד אחרון להגשת מועמדות: 22.3.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov