מרכז בכיר תכנון במרחב עסקי דרום, בבאר שבע

מספר משרה
02/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/02/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
09/03/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז בכיר תכנון.

מטרת התפקיד:
ייזום וקידום תכנון, ייצוג הרשות במוסדות התכנון במרחב ומתן ייעוץ בנושאי תכנון לצוותי קידום עסקאות ולצוותי קידום שיווק.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון  ממוסד אקדמי מוכר (באדריכלות, תכנון ערים, תכנון איזורי, הנדסה אזרחית, גיאוגרפיה) רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) בתכנון ערים ואיזורים.

ניסיון מקצועי:

תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום המקרקעין.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 6.3.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

 

קבצים להורדה