סגן מרכז מודיעין במרחב שירות דרום

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/06/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
06/07/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

רובד: 2

מטרת התפקיד: לתת שירות של מידע כללי בעמדת מודיעין ייעודית לקבלת קהל עבור לקוחות כלל המרחבים באזור גיאוגרפי אחד (שירות, עסקי, שמירה על הקרקע).

מדווח  למנהל המרחב.

מתן מידע כללי והכוונה לקהל הלקוחות המגיע למרחבים בכל הנושאים המטופלים ע"י שלושת המרחבים, כולל הפנייה לגורם הרלוונטי.

מתן טפסים והסבר על אופן מילויים, לרבות פירוט המסמכים שיש לצרף לכל פניה.

קבלת מסמכים במסירה אישית מהלקוחות ומתן אישור על קבלתם.

סיוע לעבודת הארכיב ע"פי הנחיית הממונים

מבצע פעולות נוספות לפי הנחיית הממונים.

דרישות התפקיד:

השכלה: תעודת בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי: 1 שנת ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד.

דרישות נוספות: יכולת קריאה והבנה של מסמכים מקצועיים. גישה שירותית.

הערות
בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

ניתן לשלוח קורות חיים עד ליום 6.7.2016 ל- hanah@land.gov.il