עוזר/ת ראשי/ת משפטי/ת במרחב דרום בבאר שבע (מילוי מקום)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
02/11/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/11/2020

 

 

​למרחב דרום בבאר שבע דרוש/ה: עוזר/ת ראשי/ת משפטי/ת (מילוי מקום)

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד:  לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין. כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

חוות דעת משפטיות: מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות. מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין.  מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית. מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

ייצוג משפטי: שותף בייצוג המרחב בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.

קידום חקיקה: לפי הנחיית היועץ המשפטי של המרחב. מסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה, הנוגעות לפעילות הרשות, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים, הנוגעים לפעילות הרשות, ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המרחב.

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

נתונים רצויים: הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

קורות חיים יש לשלוח לכתובת מייל: hanah@land.gov.il עד לתאריך: 14.11.2020.