מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

מקדם עסקות שיווק בכיר למרחב מרכז בתל-אביב (מס' 81086308)

מספר משרה
81086308
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
28/02/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
15/03/2019

 

 

דרוש/ה מקדם עסקות שיווק בכיר למרחב מרכז בתל-אביב.​

​פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לטפל בקידום עסקאות/פרויקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

מדווח לראש צוות לקידום עסקות/שיווק או ראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק.

אחראי לטיפול בגיבוש עסקה/פרויקט שיווק בהתאם לנוהלי העבודה המתאימים לכל סוג עסקה/פרויקט שיווק.

מסייע לנהל מעקב מתמיד אודות סטאטוס קידום העסקות/הפרויקטים לשיווק שבאחריותו.

מרכז חוות דעת מקצועיות לגבי העסקה/פרויקט השיווק משאר חברי הצוות: יועץ משפטי, מיפוי, תכנון, שמאי, מידע מקרקעין וכספים.

מציג את העסקה/פרויקט השיווק המתגבש לאישור ראש הצוות.

במסגרת הטיפול בפרויקטי השיווק אחראי על הסרת חסמי שיווק בפרויקטים שבאחריותו. אחראי לקידום הפרויקטים שבאחריותו לשיווק החל ממעורבות בהליכי התכנון, 

מעורבות בהליכי הפיתוח ועד לשיווק בפועל ומסייע בטיפול אגף השיווק בפרסום המכרזים שבאחריותו ובהמשך הטיפול לאחר הכרזת הזוכה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

​דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים). 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.  

 נתונים רצויים: הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין, הרלוונטיים להיבטים העסקיים של הרשות. יכולת תכנון פעילויות ומעקב אחר ביצוען. יכולת לתאם ולהפעיל עובדים מקצועיים. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות, ולהוביל שינויים.  ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. יכולת עבודה מול קהל.

 יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון

הערות

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,  בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

העובד שיבחר במכרז ישובץ לאחד מצוותי העסקות או השיווק בהתאם להחלטת מנהל המרחב.

משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג – 2012, למשרות בהן נקבעה דרישה  להשכלה אקדמית כללית, 

רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-4 שנות ניסיון וטכנאים ל-5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 15.03.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​

קבצים להורדה

gov