מודד מרחב צפון

מספר משרה
81024456
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
02/04/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
11/04/2019

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מודד למרחב צפון.

תיאור התפקיד:

​מטרת התפקיד: אחריות לביצוע כלל פעולות המיפוי והמדידות במרחב לצורכי המרחב ובכלל זה לריכוז נושא המיפוי והמדידות בצוותי העסקות. משמש כסמכות מקצועית עליונה בתחום המיפוי והמדידות במרחב( "המודד המרחבי"). 

ממונה על מרכזי מיפוי ומדידות ומנחה אותם מקצועית. 

מדווח למנהל המרחב  ומונחה מקצועית ע"י מנהל אגף מיפוי ומדידות במטה. 

חבר הנהלה: חבר בהנהלת המרחב ושותף בקביעת מדיניות המרחב בכלל תחומי הפעילות, ומרכז את תהליכי קביעת המדיניות בתחום המיפוי והמדידות ומייצג את   המרחב מול גורמי חוץ בנושאים אלו.

ייצוג המרחב: אחראי לייצוג הרשות בפורומים ובגופים חיצוניים רלוונטיים הנוגעים לתחומי המיפוי 

והמקרקעין שבאחריות המרחב, ובכלל זה המרכז למיפוי ישראל

גורם מקצועי: משמש כסמכות מקצועית עליונה בתחום המיפוי והמדידות במרחב ("המודד המרחבי"). בודק ומאשר תשריטים, מפות, תוכניות וחוות דעת שהתקבלו ברשות.

תיאום מיקור חוץ: מנהל את עבודת המודדים במיקור חוץ המוקצים ע"י מטה החטיבה לפעילות במרחב. מנהל את תקציב המיפוי והמדידות של המרחב. 

הקצאת אמצעים: הקצאה של אמצעי מיפוי ומדידות לצוותי קידום העסקות במרחב, ובכלל זה הזמנת צילומי אוויר, מפות מדידה וכיוצא בזה.

תוכניות עבודה: אחראי על גיבוש תוכנית העבודה של המחלקה כנגזרת של תוכנית העבודה של האגף ושל המרחב.

וועדות עסקאות: חבר בוועדת עסקות מרחבית.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.

​דרישות התפקיד 

השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר, בהנדסה אזרחית/גיאודטית, בגיאודזיה, בקרטוגרפיה או בגיאוגרפיה. השכלה טכנית (סיום לימודים בבי"ס מוכר להנדסאים וטכנאים) בתחום המדידות ו/או בוגר בית ספר גבוה למדידות. בנוסף, הסמכה כמודד מוסמך. 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בפיתוח והפעלה של מערך מיפוי ומדידות בפריסה אזורית. לבעלי תואר ראשון נדרשות סה"כ 7 שנות ניסיון מקצועי. לבעלי תואר שני נדרשות סה"כ 6 שנות ניסיון מקצועי. מתוך שנות הניסיון המקצועי הנדרשות לפחות 4 שנות ניסיון בתחום המדידות.  לאור העובדה שמדובר בתפקיד המצריך שילוב של ידע מקצועי הן מתחום המיפוי והן מתחום המדידות שנות הניסיון הנותרות יכולות להיות בתחום המיפוי ולא רק בתחום המדידות.

שנות הניסיון בתחום המדידות ימנו לאחר קבלת התואר והרישיון. שנות הניסיון בתחום המיפוי יכולות להימנות גם לפני קבלת התואר (הן התואר הרלוונטי למיפוי, הן התואר לתחום המדידות והן לפני קבלת הרישיון של מודד מוסמך).

 ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בפועל בניהול עובדים .

דרישות נוספות: (למהנדסים – רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. להנדסאים וטכנאים – רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים.). 

נתונים רצויים: הכרה טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ. הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין, הרלוונטיים להיבטים של המיפוי ושל פעולות הרשות. הכרה טובה של כללי הקדסטר בישראל ובכללם כללי המיפוי הקשורים בהסדר ורישום מקרקעין.  הכרה טובה ועבודה במערכת מידע הגיאוגרפי . יכולת גבוהה בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לניהול תקציב. יכולת לניהול והפעלת עובדים וצוותים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ומתן פתרונות. יכולת ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה

​הערות

  1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 11.04.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov