מרכז בכיר כספים וגבייה במגזר הבדואי במרחב עסקי דרום בבאר שבע

מספר משרה
949
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/01/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
28/01/2018

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מרכז בכיר כספים וגבייה במגזר הבדואי במרחב עסקי דרום בבאר שבע (דרגה: רובד 4).

פירוט התפקיד
מטרת התפקיד: לסייע בניהול תקציב האגף לקידום עסקאות במגזר הבדואי ובתחום הכספים בעבודת האגף.
לרכז את המידע אודות הכנסות האגף ואודות חובות החייבים באגף וכן לרכז את כל פעולות הגבייה באגף.
לרכז את הטיפול בערבויות באגף, ככל שיידרש.
משתתף בישיבת עיסקות של האגף.
מדווח לראש תחום כספים במרחב ומונחה מקצועית על ידו.
אחראי לביצוע תשלומים, גביה ופעולות נוספות בתחום הכספים באגף לקידום עסקאות במגזר הבדואי.
רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוותי קידום עסקות באגף עיסקות  של  המגזר הבדואי  במרחב.
מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.
 
דרישות התפקיד 
השכלה: בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר באחד התחומים הבאים כלכלה / מינהל עסקים / חשבונאות או בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכל תחום ובעל הסמכה כמנהל חשבונות.
ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בניהול כספי  או כלכלי של פעילות בפריסה אזורית לפחות.  לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון ולבעל תואר שני דרושות 2 שנות ניסיון.
דרישות נוספות: הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה, כלליה והוראותיה. הכרה טובה של הוראות החשכ"ל, חוק חובת המכרזים, חוק נכסי המדינה וחוקים רלוונטיים אחרים. הכרה טובה של מערכת מרכב"ה ומערכות מחשוב רלוונטיות נוספות. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לניהול והפעלת עובדים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית ברמת הכרות של מונחים מקצועיים טכניים. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון

​היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 28.01.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​


קבצים להורדה

gov