מקדם עסקות/שיווק בכיר (משרה חלקית) במרחב עסקי מרכז בתל-אביב:

מספר משרה
14/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
09/06/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
20/06/2017

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מקדם עסקות שיווק בכיר

מטרת התפקיד: לטפל בקידום עסקאות/פרוייקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ​(עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים).

ניסיון מקצועי:  ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 20.6.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov