מפקח שמירה על הקרקע במרחב שמירה דרום בבאר שבע

מספר משרה
329
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
15/02/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
26/02/2018
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מפקח שמירה על הקרקע במרחב שמירה דרום בבאר שבע.

רובד: 4

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: אחראי, באזור מוגדר, לפיקוח על קרקעות שבניהול הרשות ובכלל זה לשמירה על המקרקעין הפנויים מפני השגות גבול וגניבת מחצבים כשהם זמינים לשימוש הרשות ולפיקוח על שימוש כדין במקרקעין שהוקצו.
מדווח למנהל מרחב שמירה על הקרקע.
וועדות -  משתתף כמשקיף בוועדות התכנון המקומיות.
פיקוח-איתור של פלישות, גניבות מחצבים ושימושים שלא כדין במקרקעין. באמצעות סיור רציף ושיטתי בשטח שבאחריותו, סקירה של תצלומים או בירור על סמך מידע קונקרטי המובא לידיעתו ע"י גורמי הרשות או גורמים אחרים.
שמירה - מאתר אזורים פנויים בהם יש חשש מפלישות ופועל מראש למניעת פלישות  באמצעים שונים ובכללם גידור, נטיעה, הפגנת נוכחות מוגברת ועוד. פועל להסרת מפגעים וסכנות באזור שעליו הוא מופקד.
אכיפה – אחראי לאכיפה במסגרת תפקידו וסמכויותיו עפ"י דין באמצעים שונים ובכללם: מתן התראות, הגשת תלונות למשטרת ישראל, הכנתם של צווי סילוק יד, הכנת תיקים לתביעות משפטיות ומימוש פסקי דין הניתנים בהם. עוצר גניבות מחצבים בסיוע של משטרת ישראל.
מתאם ויוזם שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה אחרים הפועלים בשטח שבאחריותו ובכלל זה מפקחי רשות הטבע והגנים, מפקחי וועדות התכנון והבנייה המחוזית והמקומית, מפקחי המשרד לאיכות הסביבה ומשטרת ישראל.
חוות דעת- מתן חוו"ד בנוגע למצב השטח לפי דרישת החטיבה העסקית או חטיבת השירות בין היתר באמצעות הזנה למערכת הדיווח, דיווח ישיר לממונה או דיווח לגורמים נוספים הנוגעים בדבר. מכין סקרים לצורך מתן תמונת מצב רחבה של  המקרקעין שבאחריותו.
פעילות רציפה – ביצוע התפקיד בפועל בשטח בצורה רציפה בהתאם לדרישות התפקיד ובכלל זה בשעות עבודה חריגות, בתנאי מזג אויר קיצוניים, בתנאי שטח חריגים וכיו"ב.
הפעלת ספקים - מפעיל קבלנים ונותני שירות כגורמי ביצוע למימוש תפקידו ואחריותו ובכללם קבלני הריסה, גידור, אבטחה, הוצאה לפועל, הובלה, אחסנה וכיו"ב.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.
 
דרישות התפקיד
השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.
ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה: בעל רקע  בפיקוח או אחד מן התחומים  הבאים: שימושים חקלאיים, מקרקעין, חוק התכנון והבניה, ניהול נכסים. יכולת ומיומנות קריאת מפות ותצלומי אויר, זיהוי נכסים ואיתורם, וכן תחומים דומים אחרים. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.
דרישות נוספות: עדיפות לבעלי הכרות עם עבודת הפיקוח על מקרקעין במגזרים שונים. כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמת כתיבת דו"חות ותזכירים, ידיעת השפה העברית על בוריה. רצויה ידיעת השפה הערבית.
יכולת ומוכנות לפעילות מעבר לשעות הפעילות השגרתיות, מחוץ למקום העבודה הקבוע ובכל תנאי שטח ומזג אויר.
יכולת ידע וניסיון בהפעלת מחשוב ואמצעי עזר. כושר התמצאות וניווט בשטחים פתוחים ועירונים. כושר עבודה בתנאי שטח ומצב בריאותי תקין. יכולת עמידה בתנאי לחץ והתמודדות מול קהל. היעדר רישום פלילי, רישיון נהיגה  בר תוקף. יכולת לייצג את הרשות בפני גורמי שטח. כשיר לקבלת סיווג ביטחוני המאפשר כניסה למחנות צה"ל ולמתקנים ביטחוניים.
 
יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 26.02.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​

קבצים להורדה