מרכז בכיר מיפוי ומדידות במרחב עסקי ירושלים

מספר משרה
380
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
25/05/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
06/06/2018

 

 

​​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מרכז בכיר מיפוי ומדידות במרחב עסקי ירושלים.

​פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות מיפוי במסגרת צוותי קידום עסקות במרחב.

מדווח למודד המרחב או לראש צוות קידום עסקות, כפי שיוגדר ע"י מנהל המרחב העסקי.

מונחה מקצועית ע"י מודד המרחב.

חוות דעת - בוחן תוכניות מדידה מפורטות, שהוכנו לצורכי הפרויקטים והעסקות המקודמות בצוות עסקות / שיווק. מכין חוות דעת מקצועית בתחום המיפוי ומציג אותה בדיוני צוות עסקות / שיווק ובכלל זה קליטת עסקות במערכת ה- G.I.S  של הרשות והכנת תרשימים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות / שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

תיאום מיקור חוץ: מסייע בתיאום עבודת מודדים במיקור חוץ, לצורכי קידום העסקות בצוות שבו הוא פועל.

וועדות עסקאות: חבר בוועדת עסקות צוותית.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד

​השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. עדיפות בהנדסה אזרחית, בגיאודזיה, בקרטוגרפיה או בגיאוגרפיה או השכלה טכנית (סיום לימודים בבי"ס מוכר להנדסאים וטכנאים) בתחום המדידות ו/או בוגר בית ספר גבוה למדידות. 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בפעילות במערך מיפוי ומדידות בפריסה אזורית. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנים של ניסיון מקצועי. 

דרישות נוספות: (למהנדסים – רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. להנדסאים וטכנאים – רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים.) הכרה טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ. הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין, הרלוונטיים להיבטים של המיפוי של פעולות הרשות. הכרה טובה של כללי הקדסטר בישראל ובכללם כללי המיפוי הקשורים בהסדר ורישום.  הכרה טובה של מערכת מידע גיאוגרפי  G.I.S (מסוג arcview) יכולת גבוהה בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות. יכולת ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים. יכולת לייצג את המרחב בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה.
​יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג – 2012, למשרות בהן נקבעה דרישה  להשכלה אקדמית כללית,  רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-4 שנות ניסיון וטכנאים ל-5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.​

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 06.06.2018

בקשו​ת למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov