עוזר ראשי משפטי ביהודה ושומרון

מספר משרה
29/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
21/12/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/12/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה עוזר ראשי משפטי ביהודה ושומרון.

 מס' המשרה בתקן : 81025244 

הדרגה: ב-א2 משפטנים

מקום העבודה: בית אל

מטרת התפקיד:  לייעץ ולסייע למחלקות  וכן למטה המחוז בישום פעילות המחוז בהתאם לדין.

כפוף ומדווח למנהל מחלקה בכיר ייעוץ משפטי.

חוות דעת משפטיות – מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת המחלקות.

מייעץ לבעלי התפקידים במחוז על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. 

מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית. 

מסייע לגורמי המחוז ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

ייצוג משפטי – שותף בייצוג המחוז בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המחוז בהליכים אלה.

קידום חקיקה – לפי הנחיית היועץ המשפטי של המחוז ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות המחוז, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות המחוז ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט למחלקות המחוז  לפי הגדרת מנהל המחוז.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המחוז.

​השכלה:

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני)

במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

דרישות נוספות:

הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

 יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

​הערות:

  1. ​​בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.12.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​

קבצים להורדה