מרכז חשבונאות ודיווח במטה רשות מקרקעי ישראל בירושלים

מספר משרה
18/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
21/06/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
07/07/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז חשבונאות ודיווח

מטרת התפקיד: לבצע פעולות בהנהלת חשבונות, בהתאם להוראות החוק, החשב הכללי, התכ"ם והתקינה החשבונאית הממשלתית.

דרישות התפקיד

השכלה: הסמכה כמנהל חשבונות- סוג 3

ניסיון מקצועי: בעל תואר ראשון ו/או מנהלי חשבונות – 2 שנות ניסיון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 7.7.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה