עוזר ראשי משפטי במרחב עסקי מרכז בתל אביב

מספר משרה
45/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/10/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
08/11/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש עוזר ראשי משפטי.

מטרת התפקיד: לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב ביישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים. רצויה השכלה אקדמית גבוהה(תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין. יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 8.11.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה