סגן ראש צוות לקידום עסקות במרחב עסקי מרכז בתל-אביב

מספר משרה
42/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/10/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
08/11/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש סגן ראש צוות לקידום עסקות

מטרת התפקיד: לסייע לראש הצוות בניהול העבודה של צוות קידום עסקות/שיווק ולטפל בקידום עסקות/פרוייקטי שיווק מורכבים בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד

השכלה:  תואר ראשון  ממוסד אקדמי מוכר.( עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים)

ניסיון מקצועי:

ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה: בענף המקרקעין במגזר הציבורי.

לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 8.11.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה