ראש תחום ביקורת פנימית במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
40/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/10/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
08/11/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש ראש תחום ביקורת פנימית

מטרת התפקיד: לערוך ביקורת פנימית שוטפת ברשות בהתאם לתכנית העבודה השנתית בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ולתקנים המקובלים.

דרישות התפקיד

השכלה:  בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר או עורך דין (בעל רישיון לעריכת דין כדין) או רואה חשבון (בעל רישיון של מועצת רו"ח בישראל) עדיפות להשכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) ו/או בוגר לקורס שהוכר על-ידי הועדה לענייני השתלמות.

ניסיון מקצועי – לבעלי תואר ראשון נדרשות 4 שנות ניסיון בתחומי הליבה של הרשות

לבעלי תואר שני – נדרשות 3 שנות ניסיון  מקצועי בתחומי ליבת העבודה של הרשות

  יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 8.11.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה