סגן ראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק במרחב עסקי מרכז בתל-אביב

מספר משרה
37/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/08/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/09/2016

 

 

​​​​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש סגן רא​ש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק

​מטרת התפקיד: לסייע לראש הצוות בניהול העבודה של צוות  קידום עסקות/שיווק ולטפל בקידום עסקאות פרוייקטים לשיווק מורכבים בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד

השכלה:  תואר ראשון מוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים)

ניסיון מקצועי: ניסיון   בתחומים הרלוונטיים  לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 13.9.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת Pilat_land@talent-sys.com  באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, ​אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת ​כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov