מרכז בכיר הסדר קרקעות במטה חטיבת השירות בירושלים

מספר משרה
34/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/08/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/09/2016

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש/ה מרכז בכיר הסדר קרקעות

מטרת התפקיד: ביצוע הסדרי קרקעות במרחב ירושלים ובכלל זה איסוף והכנת חומר לצורך הגשת תביעות בעלות לפקידי הסדר בקרקע שאינה מוסדרת, וייצוג הרשות בתהליך ההסדר עד לסיומו.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר

ניסיון מקצועי: 3 שנות ניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר שני נדרשות  2 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

​היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 13.9.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com  באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת​ כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov