מרכז מיפוי ומדידות במרחב עסקי מרכז בתל אביב

מספר משרה
31/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
15/07/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/07/2016

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  מרכז מיפוי ומדידות

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות מיפוי במסגרת צוותי קידום עסקות במרחב.

דרישות התפקיד

השכלה:   12 שנות לימוד. עדיפות להשכלה אקדמית גבוהה(תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר, בהנדסה אזרחית, בגיאודזיה, בקרטוגרפיה, או בגיאוגרפיה או השכלה טכנית (סיום לימודים בבי"ס מוכר להנדסאים וטכנאים).

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.7.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,

אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov