מקדם עסקות/שיווק במרחבים השונים (11 משרות)

מספר משרה
27/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/08/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/09/2016

 

 

​​:​​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מקדם עסקות שיווק,

​במרחב עסקי מרכז בתל-אביב – 5 משרות

במרחב עסקי דרום בבר שבע – 2 משרות

במרחב עסקי חיפה: - 2 משרות

במרחב עסקי תל-אביב – משרה אחת

במרחב עסקי ירושלים – משרה אחת

מטרת התפקיד: לטפל בקידום עסקאות/פרוייקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד

השכלה:   12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 13.9.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov