מפקח במרחב שמירה במרחב ירושלים

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
12/12/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
23/12/2019

 

 

​דרוש/ה: מפקח/ת במרחב שמירה במרחב ירושלים

רובד: 4

מטרת התפקיד

אחראי, באזור מוגדר, לפיקוח על קרקעות שבניהול הרשות, ובכלל זה לשמירה על המקרקעין הפנויים מפני השגות גבול וגניבת מחצבים כשהם זמינים לשימוש הרשות ולפיקוח על שימוש כדין במקרקעין שהוקצו.

מדווח למנהל מרחב שמירה על הקרקע.

ועדות - משתתף כמשקיף בוועדות התכנון המקומיות.

פיקוח - איתור של פלישות, גניבות מחצבים ושימושים שלא כדין במקרקעין באמצעות סיור רציף ושיטתי בשטח שבאחריותו, סקירה של תצלומים או בירור על סמך מידע קונקרטי המובא לידיעתו על ידי גורמי הרשות או גורמים אחרים.

שמירה - מאתר אזורים פנויים בהם יש חשש מפלישות ופועל מראש למניעת פלישות באמצעים שונים, ובכללם גידור, נטיעה, הפגנת נוכחות מוגברת ועוד. פועל להסרת מפגעים וסכנות באזור שעליו הוא מופקד.

אכיפה – אחראי לאכיפה במסגרת תפקידו וסמכויותיו על פי דין באמצעים שונים, ובכללם: מתן התראות, הגשת תלונות למשטרת ישראל, הכנתם של צווי סילוק יד, הכנת תיקים לתביעות משפטיות ומימוש פסקי דין הניתנים בהם. 

עוצר גניבות מחצבים בסיוע של משטרת ישראל.

מתאם ויוזם שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה אחרים הפועלים בשטח שבאחריותו, ובכלל זה מפקחי רשות הטבע והגנים, מפקחי ועדות התכנון והבנייה המחוזית והמקומית, מפקחי המשרד לאיכות הסביבה ומשטרת ישראל.

חוות דעת - מתן חוות דעת בנוגע למצב השטח, בין היתר, באמצעות הזנה למערכת הדיווח, דיווח ישיר לממונה או דיווח לגורמים נוספים הנוגעים בדבר. מכין סקרים לצורך מתן תמונת מצב רחבה של  המקרקעין שבאחריותו.

פעילות רציפה – ביצוע התפקיד בפועל בשטח בצורה רציפה בהתאם לדרישות התפקיד, ובכלל זה בשעות עבודה חריגות, בתנאי מזג אויר קיצוניים, בתנאי שטח חריגים וכיוצא בזה.

הפעלת ספקים - מפעיל קבלנים ונותני שירות כגורמי ביצוע למימוש תפקידו ואחריותו, ובכללם קבלני הריסה, גידור, אבטחה, הוצאה לפועל, הובלה, אחסנה וכיוצא בזה. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים. 

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד, ובכלל זה: בעל רקע  בפיקוח או אחד מן התחומים הבאים: שימושים חקלאיים, מקרקעין, חוק התכנון והבנייה, ניהול נכסים. 

יכולת ומיומנות קריאת מפות ותצלומי אוויר, זיהוי נכסים ואיתורם, וכן תחומים דומים אחרים. לבעלי תואר ראשון נדרשות שלוש שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות שנתיים ניסיון מקצועי.

נתונים רצויים: עדיפות לבעלי הכרות עם עבודת הפיקוח על מקרקעין במגזרים שונים. כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמת כתיבת דו"חות ותזכירים, ידיעת השפה העברית על בוריה. רצויה ידיעת השפה הערבית. יכולת ומוכנות לפעילות מעבר לשעות הפעילות השגרתיות, מחוץ למקום העבודה הקבוע ובכל תנאי שטח ומזג אוויר.  יכולת, ידע וניסיון בהפעלת מחשוב ואמצעי עזר. כושר התמצאות וניווט בשטחים פתוחים ועירוניים. כושר עבודה בתנאי שטח ומצב בריאותי תקין. יכולת עמידה בתנאי לחץ והתמודדות מול קהל. היעדר רישום פלילי, רישיון נהיגה  בר תוקף. יכולת לייצג את הרשות בפני גורמי שטח. כשיר לקבלת סיווג ביטחוני המאפשר כניסה למחנות צה"ל ולמתקנים ביטחוניים.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

  • בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג – 2012, למשרות בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים לארבע שנות ניסיון וטכנאים לחמש שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 23.12.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​


קבצים להורדה

gov