ראש תחום בכיר קידום ומעקב תכנון באגף תכנון במטה החטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
81041240
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
26/05/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
25/06/2019

 

 

​​​​​​​דרוש/ה: ​ראש תחום בכיר קידום ומעקב תכנון, מס' משרה 81041240

היחידה: מטה החטיבה העסקית

הדרגה: רובד 6

מקום העבודה: ירושלים​

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לנהל את תחום קידום ומעקב תכנון. להוביל את גיבוש תוכניות התכנון ברמה הארצית ולתמוך בהוצאתה לפועל במרחבים. 

ממונה על אנשי התכנון בתחום קידום ומעקב תכנון.

מדווח למנהל אגף בכיר תכנון.

מוביל את תהליך גיבוש תוכנית התכנון הארצית.

עשוי לסייע בייזום פעולות תכנון -  ייזום פעולות תכנון חדשות ובחינה מקצועית בהיבטי התכנון של יוזמות קיימות לפרויקטים. 

בקרה: מסייע במעקב ובבקרה על העמידה ביעדי התכנון מול המרחבים.  

סיוע בייצוג המדינה בתהליכי תכנון מקרקעין: מסייע בייצוג החטיבה והרשות, בתחום התכנון, בוועדות ובפורומים בין-משרדיים ומול גורמי תכנון פרטיים וציבוריים. 

מסייע בליווי פעולות תכנון לפרויקטי פיתוח לאומיים: מקדם תהליכים לאיתור והקצאת הקרקע לפרויקטים לאומיים. 

מסייע בפיקוח על פעילות חברות מתכננות במיקור חוץ.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.​

דרישות התפקיד 

השכלה: אקדמית, תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות באדריכלות, גיאוגרפיה, הנדסה אזרחית או תכנון עיר ואזור). רצוי תואר שני בתכנון ערים. 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד, ובכלל זה בפיתוח והפעלה של תכנון מקרקעין בפריסה מקומית ובהיקף של מאות יחידות דיור (או דומה) ו/או בפיתוח והפעלה של תכנון מתארי. לבעלי תואר ראשון נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי, ולבעלי תואר שני נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי. 

נתונים רצויים: לאדריכלים ולמהנדסים - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. הכרה טובה של מבנה הרשות, תפקידיו ודרכי פעולתו, כלליו והוראותיו. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין ושל החלטות מועצת רמ"י, הרלוונטיות להיבטים העסקיים של הרשות. הכרה טובה של חוק התכנון והבנייה על תיקוניו השונים. הכרת נוהלי הרשות בנושא התכנון. הכרת תוכנות מידע גיאוגרפי ותוכנות עזר למתכנן. כושר פיקוח ובקרה. יכולת לתכנון פעילויות ומעקב אחר ביצוען. יכולת לתאם ולהפעיל עובדים מקצועיים. יכולת להסביר, להדריך ולכוון. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות. יכולת לייצוג הרשות, כושר הצגת נושאים וכושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות

  1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק בפרט.

  2. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

  3. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012, למשרות בהן נקבעה דרישה  להשכלה אקדמית כללית,  רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-6 שנות ניסיון וטכנאים ל-5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 25.06.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​

קבצים להורדה

gov