מרכז כספים והנהלת חשבונות במרחב צפון

מספר משרה
81041731
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
02/04/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
11/04/2019

 

 

​​​​דרוש/ה: מרכז כספים והנהלת חשבונות במרחב צפון, מס' משרה 81041731 

מטרת התפקיד

מטרת התפקיד: לסייע בניהול הכספים והנהלת החשבונות במרחב ובכלל זה בניהול תקציבי המרחב ובהובלת התחום הכספי בתהליכי השירות.

מדווח  לראש תחום בכיר כספים והנה"ח במרחב. 

מבצע תשלומים לספקי המרחב.

מסייע בניהול מערך הערבויות במרחב.

מבצע בקרה על תחשיבי החזרי כספים ללקוחות, המבוצעים ע"י נותני השירות במרחב, וכן מבצע החזר בפועל של כספים.

יוזם תביעות משפטיות כנגד חייבים באמצעות עו"ד חיצוניים ומסייע מקצועית בניהול התביעות.

קולט המחאות מעו"ד המייצגים את הרשות בתביעות.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.

דרישות התפקיד 

  1. השכלה: מנהל חשבונות מדופלם. לצורך עמידה בתנאי ההשכלה יוכרו בחשבון קורסים בחשבונאות במסגרת לימודים לתואר אקדמי. 

  2. ניסיון מקצועי: בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בניהול כספי וכלכלי של פעילות בפריסה אזורית לפחות.

  3. דרישות נוספות: הכרה של ענף המקרקעין בארץ. הכרה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה. הכרה טובה של הוראות החשכ"ל, חוק חובת המכרזים, חוק נכסי המדינה וחוקים רלוונטיים אחרים. הכרה טובה של מערכת מרכב"ה ומערכות מחשוב רלוונטיות נוספות. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לניהול והפעלת עובדים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית ברמת הכרות של מונחים מקצועיים טכניים. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. 

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון​.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 11.04.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​

קבצים להורדה

gov