מרכז בכיר שמאות במרחב עסקי ירושלים

מספר משרה
23/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
21/06/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
07/07/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מרכז בכיר שמאות

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות שמאות במסגרת צוותי קידום עסקות/שיווק במרחב.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר  (עדיפות באדריכלות, תכנון ערים, תכנון אזורי, הנדסה אזרחית, גיאוגרפיה, משפטים, כלכלה ומנהל עסקים). לקראת סיום התמחות כשמאי מקרקעין. תינתן עדיפות לשמאי מקרקעין מוסמך.

ניסיון מקצועי:  ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 7.7.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה