ראש תחום עסקות במטה החטיבה העסקית בירושלים (מילוי מקום)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/12/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
13/01/2021

 

 

למטה החטיבה העסקית בירושלים דרוש/ה: ראש תחום עסקות באגף עסקאות (משרת מילוי מקום) 

רובד משרה: 5

תיאור התפקיד

מרכז את פעילויות המטה בתהליכי הקצאת קרקע בעסקות שבתחום אחריותו ובכלל זה בעסקאות תקדימיות או חריגות במורכבותן או בהיקפיהן. 

מדווח למנהל אגף בכיר עסקאות או לסגן מנהל האגף או לבעל תפקיד אחר באגף, על פי החלטת מנהל האגף.

גורם מקצועי: מנחה מקצועי של צוותי העסקאות בעסקאות שבתחומי אחריותו.         

ועדות: עשוי לשמש כמזכיר ועדות העסקאות החטיבתית והעליונה.

מרכז מהמרחבים העסקיים את רשימת העסקות המיוחדות ומכין אותן לדיון ולאישור בהנהלת החטיבה.

אחראי על תחום אחריות נושאי/ענף משק/משרדי ממשלה ומשמש כרפרנט מקצועי של החטיבה העסקית בתחומי אחריותו.

מסייע בגיבוש שיטות לביצוע עסקאות חדשות ומגוונות ולמתן מענה קרקעי בתחומי אחריותו בתיאום עם משרדי הממשלה שבתחומי אחריותו.

מסייע בגיבוש התייחסות מקצועית להצעות חקיקה, להצעות החלטה לממשלה וליוזמות נוספות הרלוונטיות לתחומי אחריותו.

מסייע בתחום תורה ונהלים ללמידה הארגונית הנובעת מהחלטות תקדימיות של ועדות העסקאות החטיבתית.

מייצג את הרשות אל מול גורמי חוץ בתחומי אחריותו.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, עדיפות בתחומי מינהל עסקים, כלכלה או משפטים.  

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין. לבעלי תואר ראשון נדרשות ארבע שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות שלוש שנות ניסיון מקצועי.

דרישות נוספות: יכולת להציג עמדות ולייצג את החטיבה בתחום האחריות. יכולת ביטוי בעל פה ובכתב בצורה ברורה ובהירה. ידע וניסיון בניתוח מידע ובעיבוד נתונים.  

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ועם תחומי הפעילות של הארגון.

קורות חיים יש להעביר לכתובת מייל: etial@land.gov.il עד ליום: 13.01.2021.

gov