ראש צוות בכיר לקידום שיווק במרחב עסקי מרכז בתל-אביב

מספר משרה
18/2016
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/04/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
21/04/2016
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

רקע למסמך

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש ראש צוות בכיר לקידום שיווק


מטרת התפקיד:
לנהל את העבודה של צוות קידום שיווק. לנהל את פרוייקטי השיווק ולנקוט בפעולות להסרת חסמי שיווק.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול ומנהל עסקים).

ניסיון מקצועי:  ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בפיתוח והפעלה של מערך תכנון, פיתוח ושיווק מקרקעין בפריסה מקומית ובהיקף של מאות יחידות דיור או דומה. לבעלי תואר ראשון נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 21.04.2016

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון קינן שפי לכתובת  land@keinan-sheffy.co.il באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון קינן שפי  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה